الگوسازی شومیز به سبک مولاژ

آموزش الگوی کت
آموزش الگوی کت
نوامبر 16, 2018
آموزش الگوی شومیز
آموزش الگوی شومیز
نوامبر 16, 2018
Show all

الگوسازی شومیز به سبک مولاژ

الگوسازی شومیز به سبک مولاژ

الگوسازی شومیز به سبک مولاژ

الگوسازی شومیز به سبک مولاژ

الگوسازی شومیز به سبک مولاژ دوره ای است که در آن هنرجو مهارت های انجام طراحی لباس بر روی مانکن را فرا می گیرد. الگوسازی شومیز به سبک مولاژ تکنیکی است که می تواند با پارچه ، کاغذ و یا مواد دیگر تکمیل شود.برای الگوسازی شومیز به سبک مولاژ نیازمند به استفاده از مانکن در اندازه و سایز انسانی می باشد که با توجه به شخص مورد نظر ساخته می شود.

دیدگاه ها بسته شده است