طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

آموزش الگوی آستین
آموزش الگوی آستین
نوامبر 16, 2018
آموزش الگو سازی آستر پالتو
آموزش الگو سازی آستر پالتو
نوامبر 16, 2018
Show all

طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

طراحی ، الگوسازی و دوخت دامن اوریگامی

طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

معرفی طراحی، الگوسازی و دوخت دامن : همه ما بخشی از ساعات روزمرة خود را به هنر اختصاص میدهيم؛ فعاليت‌هايیي مثل انتخاب لباس، مشاهده آثار هنری، ديدن فيلم يا فعاليت‌های ديگر.

معرفی دوره طراحی، الگوسازی و دوخت دامن

جهش‌هاي شگفت انگيز اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن احساس نياز به طراحي نو و بديع پوشاك با استفاده از ساختارهاي پيشرفتة علمي و تكنيكي دليلي بر شكل‌گيري آموزش‌هاي طراحی، الگوسازی و دوخت دامن به صورت علمي برای زنان، مردان، كودكان و مشاغل گوناگون است. متأسفانه در حال حاضر عدم وجود الگوسازي صحيح و استانداردهاي لازم در سايزبندي، موجبات درگيري بازار كار و توليد را فراهم آورده است. از اين رو توجه به ساخت‌هاي صحيح عملي و ديدگاه‌هاي فني براي شكل‌گيري صحيح يك لباس داراي اهميت است. لذا ارائه طراحی، الگوسازی و دوخت دامن كوتاه مدت در سطوح مقدماتي و پيش‌رفته براي علاقه‌مندان در اين زمينه بسيار راه‌گشا است.دیدگاه ها بسته شده است