طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت بالاتنه
طراحی تا الگوسازی و دوخت بالاتنه
نوامبر 16, 2018
طراحی تا الگوسازی و دوخت لباس
طراحی تا الگوسازی و دوخت لباس
نوامبر 16, 2018
Show all

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو امری مهم در خیاطی است. مانتوها جزء اصلی پوشاک بیرون از خانه بانوان است و یادگیری دوخت آن می تواند فواید مختلفی برای هنرمندان و هنرجویان خیاطی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش دوخت مانتو کلوش، مانتو راسته و مانتو با آستین رگلان بپردازیم.

 طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو با آستین رگلان

چنانچه پنس حلقه پشت الگو باز باشد در قسمت پیش هم در حلقه آستین پنس 5/1 سانت در حلقه ایجاد می کنیم و 5/1 سانت از قطر پنس سرشانه کم می شود و باقیمانده پنس سرشانه به خط سینه (14 به 13) منتقل می شود.

آستین را از نقطه 11 برابر با 1 سانت داخل 27 بالاتنه شده بطوریکه نقطه 7 نزدیک نقطه 22 قرار گیرد، دور الگوی آستین خط کشیده از نقطه 11 بالاتنه مساوی 8 سانت پایین می آییم. سپس از 112 مساوی 4 سانت به بیرون گونیا می رویم.

برش پیش مانتو

طراحی تا الگوسازی و دوخت مانتو با آستین با تکه سرشانه مطابق مدل از بالاتنه جدا می شود و در بالاتنه خط 13 به 26 بسته می شود و پنس سرشانه باز می شود. الگوی بالاتنه و آستین را طوری قرار می دهیم که 203 آستین مماس با 113 بالاتنه شود.

دیدگاه ها بسته شده است