مدل و الگو آستین

الگوی آماده شلوار
الگوی آماده شلوار
نوامبر 16, 2018
سبک های جدید الگوسازی
سبک های جدید الگوسازی
نوامبر 16, 2018
Show all

مدل و الگو آستین

مدل و الگو آستین

مدل و الگو آستین

مدل و الگو آستین

مدل و الگو آستین

مدل و الگو آستین

مدل و الگو بالاتنه-دامن-شلوار-آستین ساده و کتی

مدل و الگو یقه 40 مدل اصلی -بالاتنه لباس کشی نیوتکنیک

مدل و الگو ها همگی از سایز 36 تا 54

روی هر متدی هم که کار کرده باشین با الگوی آماده آستین می تونین کار کنین

مدل و الگو ها مناسب کار تولیدی و مزون و شخصی دوزی
دیدگاه ها بسته شده است