آموزش رگه دوزی

آموزش الگوسازی شلوار پیلی دار
آموزش الگوسازی شلوار پیلی دار
نوامبر 16, 2018
الگوی آماده آستین
الگوی آماده آستین
نوامبر 16, 2018
Show all

آموزش رگه دوزی

آموزش رگه دوزی

آموزش رگه دوزی

آموزش رگه دوزی

آموزش رگه دوزی : رگه‌دوزی یک نوع دوخت تزئینی ساده است که با تاکردن پارچه به پهنای کم و دوختن لبۀ تاشده ایجاد می‌شود. آموزش رگه دوزی اغلب در قسمت جلوی بلوزها و بالاتنۀ پیراهن‌ها ..دیدگاه ها بسته شده است