آموزش مدل

نوامبر 16, 2018
آموزش مدل تاپ

آموزش مدل تاپ

آموزش مدل تاپ آموزش مدل تاپ
نوامبر 16, 2018
آموزش مدل مانتو

آموزش مدل مانتو

آموزش مدل مانتو آموزش مدل مانتو در دوره آموزش مدل مانتو چه چیز هایی یاد میگیرم؟ شناخت انواع اندام و اندازه گيری صحيح رسم انواع الگوی […]
نوامبر 16, 2018
آموزش مدل کت

آموزش مدل کت

آموزش مدل کت آموزش مدل کت : بازی یقه (انواع یقه لباس زنانه) روی خط کمر است و همانطور که میبینید به صورت دو یقه (آموزش […]